Velkým tématem, hýbajícím naší společností je především výše rodičovského příspěvku. Tyto diskuze rozdělily naši republiku na dva tábory, na tábor, který zvýšení podporuje a na další tábor, který je proti němu. Argumenty obou protistran jsou opravdu k zamyšlení a nejde rozhodně o snahu zbohatnout ze strany matek. Především odpůrci argumentují tím, že se nejedná o náhradu platu, ale matky mohou při rodičovském příspěvku i pracovat na zkrácený úvazek. Jenže těchto úvazků je na trhu opravdu nedostatek a většina žen si bohužel takovou práci jen tak nenajde.

blonďatá dcerka

Současná situace

Nejprve rychlý přehled o současné situaci. Dnes má každá žena nárok na 220 000 coby rodičovský příspěvek. Tuto částku nedostane zaráz ale rozpočítá se do měsíců dle toho, jak dlouho plánuje žena být doma. Maximální daná částka se vypočítává dle předchozích příjmů ženy, popřípadě muže. Rodičovský příspěvek můžete čerpat v rozmezí mezi půl rokem a třemi lety.
babičiny bankovky

Zvýšení příspěvku

V loňském roce politici avizovali zvedání příspevku o 40 000 Kč v letošním roce (2019) a o stejnou částku i v roce dalším (tedy celkem o 80 000 Kč). Tato varianta nakonec byla odložena pro nedostatek peněz v rozpočtu a dávka byla přislíbena až od roku 2020 ale vcelku – tedy 80 000. Rodičovský příspěvek se měl všem aktivně pobírajícím rodičům navýšit na 30 000. Jak to tak ale bývá, situace se opět změnila a politici si nejprve odhlasovali, že příspěvek se bude zvedat pouze těm, kterým se dítě narodí v roce 2020. Proti této situaci se samozřejmě vzbouřili rodiče, kteří s příspěvkem mnohdy již počítali. Rodičovský příspěvek se totiž nezvednul už přes deset let a situace na trhu se od té doby opravdu změnila.

Jak to tedy bude?

V současné chvíli to vypadá, že budou mít na rodičovský příspěvek nárok rodiče dětí, kteří v době zvýšení budou pobírat rodičovský příspěvek. Stále se však neví, zda budou mít nárok na celou částku, nebo zda budou odstupňovány částky dle stáří dítěte.