Prima technika

Technika jde stále dopředu, nikdy dozadu. A můžeme být jenom rádi, protože bez techniky by to nešlo. My lidé jsem už tak zhýčkaní a chceme mít všechno hned a dokonalé, že bez techniky bychom to nebyly my. A tak můžeme být rádi, že existují lidé, kteří se o techniku zajímají a baví je. Víte, ono není vždy tak úplně jednoduché něco vymyslet. A co se týče techniky, tak to tady platí dvojnásob. A tak jsem si řekla, že se s vámi podělím o jeden případ. Bylo to na střední škole technické. Moc ráda jsem tam studovala, protože mě bavilo něco vymýšlet a nebavilo mě jen tak sedět a nic nedělat. Chtěla jsem něco dělat, co má smysl. A tak technická škola pro mě byla velmi důležitá a taky jasná volba. A když jsem se na technickou školu dostala, tak jsem byla velmi ráda a nadšená. Konečně se mi splnil sen! A když potom uběhly tři roky na střední technické škole, tak jsme dostali všichni studenti úkol něco vyrobit nebo přednést nějaký dokonalý složitý plánek na…
Zobrazit více

Vynález knihtisku

Internet představoval revoluční vynález, který přinesl lidstvu neuvěřitelné množství možností, ale také nezanedbatelné množství rizik. Srovnatelným vynálezem s internetem pak byl nepochybně vynález knihtisku v roce 1447. Knihtisk vynalezl německý zlatník Johann Gutenberg z Mohuče. Byl to opravdu revoluční vynález, který v tehdejší Evropě neměl obdoby. Nicméně že by Johannovi líbali ruce za to, že díky jeho vynálezu se knihy stanou dostupnější i lidovým vrstvám, to se opravdu nestalo. Mniši, kteří se živili přepisováním vzácných knih, s ním vedli zuřivé války a souboje, několikrát mu dokonce zničili jeho knihtiskařskou dílnu. I navzdory všemu tomu příkoří nezabránili, aby se vynález v druhé polovině patnáctého století nerozšířil po celé Evropě včetně Českého království. Pro zajímavost, první tištěná česká kniha byla Kronika Trojánská a vytištěna byla v Plzni. Knihy, které se vytiskly do roku 1500, jsou nesmírně vzácné a…
Zobrazit více