Do našeho života přicházejí různé situace a mnohdy v nás zanechávají poměrně dost velké šrámy a jizvy. Nedokážeme si s nimi poradit, a i když si hrajeme na velké hrdiny, přesto nás traumatické situace lámou a tíží. Díky té velké tíze nejsme schopni se pohnout z místa, a dokonce nám ani lékaři neumí jinak pomoci než předepsat medikamenty, které přirozeně obsahují takové látky, že dokáží naše prázdná místa vyplnit a tíhu jen tak trochu nadzvednout. Pokud jejich síla začne uvadat a z těla postupně odcházet, tak nezbývá nic jiného než si vzít opět novou pilulku, tíha totiž znovu dosedá a neviditelnou mocí nás začne nutit k myšlenkám, z kterých přirozenou cestou není východisko. Je to jako bychom ztratili kus sebe, naší identity.

žena, která sedí v lese a jako by to nebyla ona, kus jí chyběl, odcházel z ní

Klíč, který záhadu odemkne a navždy odstraní

Do našich pocitů, myšlenek a duševních pochodů musí zasáhnout někdo, kdo bude mít klíč a zjistí, co je to za příčinu, která se tu zkrátka usídlila. To zrovna není jednoduché, ale přesto existuje řešení. Regresní terapie proniká až do hlubin kořenů a je velmi často rychlá a účinná. Hodně záleží i na spolupráci mezi terapeutem a nemocným. Jsou věci mezi nebem a zemí, které konvenční psychoterapie nevyužívá nebo je nechce ani připustit, příčiny nemusí být jen tělesného nebo psychického rázu, ale mohou za tím stát duchovní bytosti. Nejsou vidět, přesto jsou viditelné jejich projevy na dotyčném člověku.

mozek, klíčová dírka, a do ní směřující klíč

Co se dá léčit?
Prakticky všechny situace, kde si již lékaři neví rady a netuší ani jak člověku pomoci, kromě léků.

  • Traumata z minulosti – v podstatě je jich hodně a každé má jinou intenzitu. Také působí na každého jinak, přirozeně citlivější osoby tento stav ponesou o poznání hůře.
  • Bolesti, které jsou psychosomatického původu. V podstatě sem patří bolesti zad, migrény, stavy po nehodách atd.
  • Fobie všeho druhu. Někdy strach z něčeho je zcela přirozený, ale když to přerůstá v paniku, tak je to nesnesitelná situace, ovšem příčina může být i u našich předků.
  • Vztahy všeho druhu, od partnerských až po přátelské. Tyto bolestivé stavy by se měly řešit co nejdříve, jinak mohou způsobit daleko větší problémy.
  • Dá se pracovat i s depresí, příznaky schizofrenie a podobně.

Výsledkem je mnohdy svoboda, úplně změněný člověk, který byl vysvobozený z těžkých stavů a má znovu chuť do života a může si tak své šťastné dny užívat bez léků.