Igelitové sáčky, obalové fólie a další materiál pro přepravu a skladování zboží se vyrábí nejčastěji z polyetylenu, který je označován jako Low Density Polyethylene (zkratka LDPE). Jde o materiál o nízké hustotě, s tepelnou odolností od -50 do + 85 stupňů Celsia. LDPE je odolný vůči vodě a vlhkosti a je dobrým elektrickým izolantem. Odolává rovněž vůči velkému množství chemikálií. Z výroby vychází buď čiré materiály, nebo aktivované různými barvivy. Veškeré produkty jsou ekologicky nezávadné, lze je ukládat na skládky, recyklovat, případně je spalovat ve speciálních pecích za vysokých teplot a s uhlíkovými filtry.
plastové sáčky s kořením.jpg

Polyetylen LDPE (igelit) nachází uplatnění na mnoha místech, především jako:

· Balicí materiál ve stavebnictví – především pro fólie k balení palet.

· Igelitové obálky pro transport zboží přepravními společnostmi.

· Balení reklamního tisku, novin a časopisů.

· Fólie pro balení krmiv a hnojiv v zemědělství.

· Polyetylenové plachty.

· Tašky, sáčky, přířezy, polotovary pro reklamní igelitové tašky, vložky do odpadkových košů.

· Hydroizolační materiál.

· Hygienické fólie a lepivé ochranné fólie pro nejrůznější materiály.
jablka v pytlích.jpg

Symboly na obalech

Obaly výrobků jsou popisovány účelově, většinou návodem k použití, dobou trvanlivosti a datem expirace, ale jsou označeny i některými symboly, které se vztahují na způsob přepravy a také na využití odpadu a recyklaci. Zvláštní význam má na obalu symbol trojúhelníku se třemi šipkami, značka Zelený bod, a označení panáčkem vhazujícím obal do koše, který zákazníka upozorňuje, aby obal pokud možno vhazoval do kontejneru s tříděným odpadem.

Trojúhelník s průhlednými šipkami – ten nám oznamuje, že obal výrobku je vyroben z materiálu, který prošel recyklačním procesem.

Trojúhelník s tlustými (plnými) šipkami – obal tohoto výrobku recyklací neprošel, ale je k recyklaci určen. Uvnitř trojúhelníku se vždy nachází číslo a pod symbolem zkratka z několika písmen, které označují materiál obalu. Např. 03 PVC je polyvinylchlorid, 06 PS je polystyren, 04 PE-LD je polyetylen LDPE, 05 PP = polypropylen, atd.
namalované obálky.jpg

Označení tzv. Zelený bod je ochranná známka, která informuje koncového zákazníka o tom, že za obal byla zaplacena částka pro zpětný odběr, jež zajišťuje organizace EKO-KOM v souladu s evropskými předpisy ES 94/62.