Revizní elektrikář se zabývá revizemi elektroinstalace v bytových i nebytových prostorách, to vás zřejmě nepřekvapí. Někteří lidé ale nemusí mít přehled o tom, kdo reviduje domovní hromosvod, a zda vůbec má nějaký význam. Vždyť co na tom je, je to jen ocelový drát, ukotvený na zdivu, který vede do země, a pokud vysloveně není zkorodovaný tak, že není přerušený, pak přece musí fungovat? Ono to ale není tak jednoduché, jak se zdá.

blesky na obloze

Příliš vysoký odpor – závada hromosvodu se může projevit tak, že elektrikář naměří v některém bodě příliš vysokou hodnotu elektrického odporu. A právě tam může blesk zapálit objekt, například v blízkosti dřevěného bednění pod střešní krytinou. Místa s velkým odporem můžete snadno při pouhé vizuální kontrole přehlédnout, elektrikář je však nepřehlédne, protože měřicí přístroje jsou přesné.

bouřka v krajině

Zúžení drátu – jestliže někde dojde k zúžení svodu hromosvodu, například povětrnostními vlivy a korozí, zařízení opět nefunguje správně, a to je zas další moment, který odhalí revizní technik. Ten se pak může postarat o jeho výměnu či opravu.

Stavební práce – stavební firmy obvykle v rámci stavebních prací v exteriéru dávají pozor na hromosvody, ale nemusí to být stoprocentní. Jestliže stavbaři toto podcení, anebo si neuvědomí, že hromosvod je přerušený, a tento problém nikde nenahlásí a hlavně nesjednají nápravu, může se na to zapomenout, a na poškozený, a tím pádem nefunkční hromosvod, upozorní až revizní elektrikář. Uvědomte si, že poškozený hromosvod je zároveň nefunkční hromosvod.

Úder bleskurevize hromosvodů by se měla provádět pokaždé, kdy dojde k úderu bleskem. Průchod blesku totiž může zařízení poškodit, a tím se hromosvod stane opět nefunkčním. Revize po úderu bleskem by měla proběhnout pokaždé, tedy i v situaci, kdy jste například nechali hromosvod revidovat třeba před týdnem.