V dneÅ¡ním svÄ›tÄ› jsme my lidé doslova obklopeni nejrůznÄ›jší technikou. Tato je skuteÄnÄ› různorodá a slouží nám v nejrozmanitÄ›jších oborech k nejrůznÄ›jším Äinnostem. A kdykoliv je nám používání techniky přínosem, je vÅ¡echno takové, jaké by to mÄ›lo být. Technika by nám lidem mÄ›la sloužit, a ne Å¡kodit.

Těžko bychom si tu mohli tÅ™eba i jenom stroze vyjmenovat to, k Äemu vÅ¡emu je nám technika dobrá. Tolik různých významů pro nás může mít! A tak si tu uveÄme aspoň nÄ›které z nejběžnÄ›jších případů, bez nichž by si kdekdo z nás nedokázal svůj život snad už ani pÅ™edstavit.

otevÅ™ená praÄka

VezmÄ›me si tÅ™eba takovou televizi. Dokázali byste si bez ní pÅ™edstavit svůj život? VesmÄ›s těžko, že? A jediné, co by bylo na životÄ› bez televize pozitivní, by byla skuteÄnost, že bychom mÄ›li víc Äasu a nemuseli v mnoha případech platit koncesionářské poplatky, onu daň za to, že máme byÅ¥ i jenom sebenesmysluplnÄ›jší možnost chytat televizní signál.

Nebo si pÅ™edstavte život bez poÄítaÄů! Ten by nás stál také spoustu Äasu, který bychom museli vynaložit na to, abychom zvládli to, co je díky poÄítaÄům hraÄka. I když je skuteÄností, že bychom tím Äas i uÅ¡etÅ™ili, protože bychom netrávili na poÄítaÄi celou vÄ›Änost i naprosto zbyteÄnými Äinnostmi.

kuchyňská technika

Pak tu máme prospěšné kuchyňské přístroje. OÄ jenom bychom na tom byli hůř, kdybychom je postrádali! Museli bychom topit, abychom pracnÄ› ohřáli to, co zvládne mikrovlnka bÄ›hem chvíle, museli bychom dlouho a složitÄ› míchat, Å¡lehat, rozmaÄkávat, kdybychom nemÄ›li tÅ™eba mixéry.

A dobÅ™e nám dÄ›lá i spousta jiné techniky. Co by si tÅ™eba jenom poÄali chudáci manželé, kdyby se museli Äasto Äinit, protože by neexistovaly vibrátory! Kdežto takto mohou mít od manželek pokoj a mohou se v klidu válet. A tÅ™eba si hrát s nÄ›jakou jinou technikou. Nebo se pro zmÄ›nu sebrat a jít vybílit jinou běžnou a populární techniku, jíž je ledniÄka.