Náhradní plnění

Nákupem výrobků a služeb od firem, které zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky, podpoříte jejich práci a navíc dosáhnete daňové úspory ve formě náhradního plnění.

 

Co je náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění a vyhláška č. 518/2004 Sb. v platném znění, kterou se tento zákon provádí, ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením (ZP).

§ 81, odst. 2, písm. a) až c) uvedeného zákona říká, že zaměstnavatelé mohou splnit svoji povinnost jedním ze tří způsobů, nebo jejich kombinací, a to:

a) zaměstnáním v pracovním poměru (tj. přijetím osob se ZP do pracovního poměru)

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, které jsou osobami se ZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům

c) odvodem do státního rozpočtu

Náhradní plnění je tedy bod b
Každý zaměstnavatel, který má zákonnou povinnost zaměstnávat stanovený počet osob se ZP, je může zaměstnat buď sám (podle bodu a) nebo prostřednictvím firmy, která zaměstnává více než 50 % osob se ZP (podle bodu b) a je ze zákona oprávněna poskytovat "náhradní plnění". Jestliže zaměstnavatel od takové firmy odebírá výrobky nebo služby, dává v ní zaměstnaným osobám se ZP práci a zaměstnává je tedy nepřímo (náhradním způsobem).

Zaměstnavatelé by měli využívat (hlavně v zájmu úspory svých finančních prostředků) především způsobů podle bodů a. a b. – smyslem zákona totiž není "plnit" státní rozpočet finančními prostředky, ale podpořit zaměstnávání osob se ZP. Proto jsou odvody (podle bodu c.) svého druhu sankcí a pro zaměstnavatele jsou (oproti náhradnímu plnění) finančně nevýhodné.

Nakoupí-li naopak zaměstnavatel zboží a služby jako náhradní plnění, uspoří až 35 % pořizovací ceny výrobků nebo služeb, zakoupených jako náhradní plnění.

 

 

Naše firma zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Můžeme Vám tedy poskytnout vysoce kvalitní služby a výrobky také jako náhradní plnění, což Vám přinese jednoznačný profit.

 

 

 

Je pouze na Vaší úvaze, zda přispějete bezednému státnímu rozpočtu, nebo podpoříte zcela konkrétní tým zdravotně postižených pracovníků poskytující služby na nejvyšší úrovni, o čemž jsme Vás připraveni kdykoliv přesvědčit.