Vynález knihtisku

Vynález knihtisku

Internet představoval revoluční vynález, který přinesl lidstvu neuvěřitelné množství možností, ale také nezanedbatelné množství rizik. Srovnatelným vynálezem s internetem pak byl nepochybně vynález knihtisku v roce 1447. Knihtisk vynalezl německý zlatník Johann Gutenberg z Mohuče. Byl to opravdu revoluční vynález, který v tehdejší Evropě neměl obdoby. Nicméně že by Johannovi líbali ruce za to, že díky jeho vynálezu se knihy stanou dostupnější i lidovým vrstvám, to se opravdu nestalo. Mniši, kteří se živili přepisováním vzácných knih, s ním vedli zuřivé války a souboje, několikrát mu dokonce zničili jeho knihtiskařskou dílnu. I navzdory všemu tomu příkoří nezabránili, aby se vynález v druhé polovině patnáctého století nerozšířil po celé Evropě včetně Českého království. Pro zajímavost, první tištěná česká kniha byla Kronika Trojánská a vytištěna byla v Plzni. Knihy, které se vytiskly do roku 1500, jsou nesmírně vzácné a…
Zobrazit více