Systém celožitovního vzdělávání vznikl už v roce 1973 ve Francii přidružen k tradičním univerzitám. Protože tento systém vzdělávání začal být u společnosti velmi oblíbený, rozšířil se pak velmi rychle po celé Francii a pak i dále do Evropy. Dnes již má univerzitu třetího věku každá větší univerzita. Z těch českých můžeme zmínit třeba Univerzitu Karlovu nebo Vysokou školu ekonomickou, ale ani ostatní české univezity nezůstávají pozadu.  Tento systém vzdělávání byl primárně vytvořen pro seniory, ale docházet může dnes každý, kdo má chuť se naučit něco nového. Vzdělávání je důležité pro mentální zdraví člověka, jedná se o smysluplné trávení volného času, ale také je to důležitý prvek integrace do společnosti. Senior, který by byl třeba jinak sám doma, má možnost se něco nového naučit, dostat se mezi vrstevníky, navázat nové sociální vazby.
knížka, dioptrické brýle

 Jak již bylo řečeno, primárně je tedy určen pro osoby v postproduktivním věku, s ukončeným středoškolským vzděláním. Možností, kde se může senior vzdělávat, je i v České republice nespočet. UK například otevírá kurzy celoživotního vzdělávání téměř na všech svých fakultách, lékařská nebo právnická nevyjímaje. Tyto kurzy zde mají dlouholetou tradici, první z nich se otevírali již v roce 1987. Na většině škol se platí zápisné, které je ale pouze v řádu stokorun a je osvobozeno od platby DPH. Zápis probíhá souběžně s klasickým vzděláváním a semestr začíná v září. Příhlášky jsou dostupné na sekretariátech fakult nebo je možné je stáhnout na webových stránkách fakulty a vyplněné poslat poštou. Výstupem sice není akademický titul, jako při běžném vyskoškolském studiu, ale certifikát nebo osvědčení o absolvovaném kurzu. I tato osvědčení se však předávají v rámci slavnostního ceremoniálu dané fakulty.
starodávná univerzitní knihovna

Proto, máte-li čas a chuť studovat, nabídky našich univerzt stojí za to využít, nejen že uděláte něco pro své zdraví, ale načerpáte i mnoho vědomostí.